O Eλληνικός Κόμβος blockchain – Hellenic blockchain Hub (εφεξής ΗΒΗ)  συλλεγέι πληροφορίες,   διοργανώνει δράσεις, εκδηλώσεις και ενέργειες για την επλήρωση των καταστατικών του στόχων. Eνδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατηγορίες δράσεων είναι οι ακόλουθες  εκδηλώσεις, μαραθώνιοι καινοτομίας, Γενικές Συνελεύσεις, ημερίδες κ.α) Όλες οι δράσεις  διέπονται  από τους παρόντες όρους.

Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν συμμετέχετε

Η συμμετοχή σας με οποιοδήποτε ρόλο  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής έκαστου συμμετέχοντος. Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή το σύνολο των όρων του καλείστε να μην συμμετέχετε σε αυτόν.

Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες συμμετεχόντων σε ένα crowdhackathon καθώς και ο ρόλος τους :

Διοργανώτρια (Οργανωτική επιτροπή  – Ομάδα Διοργάνωσης Δράσεων του ΗΒΗ)

 • Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή δράσεων
 • Συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων
 • Συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει το κάλεσμα σε ομάδες συμμετεχόντων

Παρατηρητές – επισκέπτες

 • Αφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο ή μέλος ή φίλο του ΗΒΗ που θέλει να παρακολουθήσει δράσεις / εκδηλώσεις του ΗΒΗ

Χορηγοί

 • Ειναι νομικά πρόσωπα που υποστηρίζουν δράσεις του ΗΒΗ
 • Μπορούν να υποστηρίζουν σε είδος (συμβουλευτικές υπηρεσίες) ή υλικά
 • Καλύπτουν έξοδα της διοργάνωσης όπως φαγητό, αναψυκτικά, δαπάνες αιθουσών και χώρων
 • Παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό του ΗΒΗ
 • Το λογότυπο τους και η ιδιότητα ως υποστηρικτή εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο blockchain.org.gr

To είδος και η δομή των χορηγιών, η ύπαρξη ή λειτουργία των παραπάνω κατηγοριών εμπλεκομένων σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μελών και συμμετεχόντων σε δράσεις του ΗΒΗ (π.χ εκδηλώσεις, μαραθώνιοι καινοτομίας, Γενικές Συνελεύσεις κ.α )  υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η συμμετοχή σε όλες της δράσεις του ΗΒΗ συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου ή βιογραφικού του.

Σχετικά τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων όπως στοιχεία επικοινωνίας, ταυτοποίησης, βιογραφικά κλπ, τηρούνται σε αρχείο  σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αποστολή ή επικοινωνία ενημερωτικού και προωθητικού υλικού που αφορά δράσεις του ΗΒΗ
 • — email
 • –τηλεφώνου
 • –SMS
 • –Ταχυδρομείου

Επιπλέον για

 • τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης σχετικά με τις δραστηριότητες του ΗΒΗ
 • την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και ενημέρωσης
 • για στατιστικούς σκοπούς

O HBH έχει  λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς,

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  του ΗΒΗ ([email protected] )  να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής από συστήματα εγγραφών του ΗΒΗ ,  περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την παραπάνω επεξεργασία.

Oι δράσεις του ΗΒΗ ειναι ανοικτές στο ευρύ κοινό. Όλοι οι Συμμετέχοντες (μέλη, φίλοι, μέντορες, επισκέπτες,, στελέχη συνεργαζόμενων φορέων κλπ)  δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα ή άλλου συμμετέχοντα,  οι ίδιοι και οι προτάσεις τους , με οποιονδήποτε τρόπο από τον ΗΒΗ  ή άλλον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων μιας δράσης  ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στον ΗΒΗ το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στον ΗΒΗ  ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τρίτου,  συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων ή πλατφορμών κοινωνικών μέσων της διοργανώτριας ή τρίτων π.χ  facebook.com, twitter, instagram κλπ..

Κώδικας συμπεριφοράς σε δράσεις του ΗΒΗ

Συστάσεις πρους τους συμμετέχοντες :

 • Να είστε αξιοπρεπείς: Να είστε ευγενικοί με τους άλλους. Μην προσβάλλετε ή υποβιβάζετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Φερθείτε επαγγελματικά. Να θυμάστε ότι η παρενόχληση και ρατσιστικά, σεξιστικά ή υποτιμητικά αστεία δεν είναι κατάλληλα για αυτή την εκδήλωση.
 • Να είστε ανεκτικοί: Καλωσορίζουμε συμμετέχοντες διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και με διαφορετικό τεχνολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία, συνεργασία και συμμετοχικότητα της κοινότητας των δημιουργών λογισμικού.
 • Να είστε ευχάριστοι και να διασκεδάσετε: Γνωρίστε νέους ανθρώπους, γίνετε δημιουργικοί και γενικά περάστε καλά. Το να κάνετε κάτι σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλεί άγχος, αλλά σας προτρέπουμε να κάνετε συχνά διαλείμματα ώστε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε την εκδήλωση.