Σύμφωνα με το άρθρο 15, εν συνδυασμώ και με τα άρθρα 23 και 25 του Καταστατικού, τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ του Σωματείου, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις εργασίες της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στις 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην οδό Πρωτογένους 5. ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10554, όροφος 3ος , και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης :

  • Ενημέρωση των τακτικών μελών του Σωματείου, ως προς τα μέχρι σήμερον πεπραγμένα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικώς αναφορικά με την εκπλήρωση των κατά νόμον προϋποθέσεων/διαδικασιών συστάσεως του Σωματείου, και λοιπές εν γένει ενέργειες προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
  • Εκλογές για την ανάδειξη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Δευτέρα (30-4-2018), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με την παρουσία οσωνδήποτε τακτικών μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το Καταστατικό at https://www.thespro.gr/
Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Eγγραφές μελών. Πατήστε εδώ

Τηλ.: 2169002600 (κ. Γιώργος Καραμανώλης)

Αθήνα 10-4-2018

Ο Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                 

Ο Γενικός Γραμματέας του προσωρινού Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.