ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στις 18 Μαρτίου, 2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:00  στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Innovathens, και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2019.

3. Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2019 (Απολογισμός εσόδων–εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2020.

 

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί θεματικό συνέδριο με θέμα την εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο blockchain.org.gr και στον σύνδεσμο https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/hbh-unconfernce-enrgy-environment-ab142b0deb63 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τετάρτη  (25-3 -2020), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  17-2-2020

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.