ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

 

 

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ., διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2020.

3.  Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2020 (Οικονομικός Απολογισμός εσόδων–εξόδων κλπ.)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2021.

7. Διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες και τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

 

Επιπλέον στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και ομιλίες από μέλη μας  σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο των τεχνολογιών blockchain – DLT Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσίασεων και των ομιλητών θα κοινοποιηθεί στο http://blockchain.org.gr/ καθώς και στο facebook group του σωματείου.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τρίτη (6-4-2021), με τον ίδιο ως άνω τρόπο κλπ.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  18.-3-2021

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.