ΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ., διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom ( σχετικός σύνδεσμος ) και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2021.

3.  Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2021 (Οικονομικός Απολογισμός εσόδων–εξόδων κλπ.)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2022.

7.  Διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες και τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

 

Επιπλέον στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και ομιλίες από μέλη μας  σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο των τεχνολογιών blockchain – DLT Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσίασεων και των ομιλητών θα κοινοποιηθεί στο http://blockchain.org.gr/ καθώς και στο facebook group του σωματείου.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τετάρτη (6-4-2022), με τον ίδιο ως άνω τρόπο κλπ.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  16-3-2022

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

 

 

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ., διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2020.

3.  Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2020 (Οικονομικός Απολογισμός εσόδων–εξόδων κλπ.)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2021.

7. Διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες και τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

 

Επιπλέον στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και ομιλίες από μέλη μας  σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο των τεχνολογιών blockchain – DLT Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσίασεων και των ομιλητών θα κοινοποιηθεί στο http://blockchain.org.gr/ καθώς και στο facebook group του σωματείου.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τρίτη (6-4-2021), με τον ίδιο ως άνω τρόπο κλπ.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  18.-3-2021

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Στις 6 Μαρτίου 2019,  στο Innovathens powered by Samsung πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Κόμβου Blockchain, στην οποία έγιναν γνωστά τα οι λογιστικές και οικονομικές πράξεις και εγγραφές του σωματείου και υπερψηφίστηκαν τα κάτωθι δεδομένα:

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

Η διαχειριστική χρήση από 27/02/2018 έως 31/12/2018 παρουσιάζεται ως εξής:

  • Εισπράξεις από 27/02/2018 έως 31/12/2018 6.359,50€
  • Εισπράξεις σε Ταμείο 1.745,00€
  •  Εισπράξεις σε Τράπεζα (ΕΤΕ) 3.578,00€
  • Εισπράξεις σε Paypal 1.036.50€

Σύνολο 6.359,50€

Πληρωμές από 27/02/2018 έως 31/12/2018 ως κάτωθι:

  • Για αμοιβές Λογιστή 630,00€
  • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) 0,00€
  • Για έξοδα διαφήμισης (GOOGLE) και συνεδριάσεων (BIOS) 437,60€
  • Για διάφορα έξοδα (ΕΑΑΔΗΣΥ) 54,39€
  • Τραπεζικά έξοδα (84,06€ Paypal & 18.00 ΕΤΕ€) 102,06€
  • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 105,37€

Σύνολο 1.329,42€

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε διευρυμένο Δ.Σ του Hellenic blockchain Hub με την συμμετοχή και μελών του advisory board.

Μείνετε συντονισμένοι για νέα και εξελίξεις! Τα καλύτερα έρχονται! Με την ετήσια γενική μας συνέλευση στο νέο έτος παράλληλα με συνέδρια, θεματικά ή τοπικά εργαστήρια καινοτομίας και δημοσίευση προτάσεων και ιδεών για μεταφορά καλών πρακτικών.

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για κάποια θέματα που σχετίζονται με τον μη κερδοσκοπικό φορέα μας και την λειτουργία του ως πλατφόρμα γνώσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.

1. Ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ και του Φορέα: ‌
Στο επόμενο διάστημα θα βάλουμε δημόσιο ημερολόγιο συνεδριάσεων και διαδικασία συμμετοχικής διαμόρφωσης των θεμάτων του Δ.Σ από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΗΒΗ μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2. Διαφάνεια:
Αυτη την στιγμή τα μόνα έσοδα του φορέα μας είναι οι συνδρομές των μελών και συμμετοχές στο openb3 event που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. (~1000 ευρώ) ενώ τα μηνιαία έξοδα είναι 100 ευρώ / μήνα στο λογιστικό γραφείο που μας στηρίζει. Επίσης η πρόσφατη δαπάνη για το τον χώρο που πραγματοποιήθηκε ( 293 ευρώ για την παραχώρηση του χώρου  και Συμφωνία για ποσοστό επι του ticket). Σύντομα θα είναι διαθέσιμο ειδικό section στο site που θα παρουσιάζονται realtime έσοδα και έξοδα.

3.Έδρα του Φορέα: ‌
Αυτη την στιγμή ειναι σε προσωρινή έδρα για λόγους κόστους ενοικίου. Είμαστε ανοικτοί για να βρούμε μόνιμο χώρο που θα διατεθεί από τα μέλη μας / φορείς που συμμετέχουν ή θα καλυφθεί από μελλοντικούς πόρους του Hub.

4. Κινητοποίηση ομάδων εργασίας:
Στο επόμενο διάστημα θα κινητοποιήσουμε ομάδες εργασίας για την παραγωγή θεματικών / τομεακών policy papers – κειμένων στρατηγικής. Έγινε ανάληψη θεματικών τομέων ευθύνης από τα μέλη του advisory. Και εδώ ολα ειναι επίσης ανοικτά! Αν κάποιος συντονίζει και ενημερώνει για δράσεις τότε προφανώς έχει συντονιστικό ρόλο.

5. Διασύνδεση με τα πανεπιστήμια:
Θα προχωρήσουμε με ανοικτό κάλεσμα για πτυχιακές / διπλωματικές.

6. Παραγωγή αποτελεσμάτων:
Σχεδιάζουμε δράσεις προώθησης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πειραματιζόμαστε. Επιδιώκουμε τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών λογισμικού blockchain pilots. Σε αυτη την περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι όλα open source! Διαθέσιμα σε όλους να τα εξελίξουν, να τα προωθήσουν και να δημιουργηθεί κοινότητα.

.