Κωνσταντίνος Βαΐτσας

Κωνσταντίνος Βαΐτσας Στέλεχος του τμ ψηφ καινοτομίας -ALPHA BANK

This post is also available in: English

Ο Κωνσταντίνος Βαΐτσας εργάζεται στο τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας της ALPHA BANK. Εστιάζει στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων καινοτόμων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής για τη βελτίωση διαδικασιών και συναλλαγών αλλά και τη αναβάθμιση του customer experience. Παράλληλα ασχολείται με πρωτοβουλίες καινοτομίας που αποσκοπούν αφενός στον εντοπισμό και προώθηση νέων ιδεών τόσο εντός της ALPHA BANK, όσο και από το ευρύτερο ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, αλλά και αφετέρου στην ενδυνάμωση νέων επιχειρήσεων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και ψάχνουν λύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν και γίνουν ανταγωνίστηκες. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc Technology & Innovation Management) ενώ έχει εργαστεί στο εξωτερικό ως Technology Transfer Expert στη Rolls Royce plc και στη BTG plc.