Μαρί Μαρκοσιάν

Μαρί Μαρκοσιάν Επιτροπή Κεφαλαιογοράς

This post is also available in: English

Η Μαρί Μαρκοσιάν είναι ελεγκτής στο Τμήμα Ελέγχου Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία εντάχθηκε το 2002.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωρίζει Αγγλικά, Αρμενικά, Τουρκικά, λίγα Ιταλικά. Έχει συνολική εργασιακή εμπειρία 24 ετών, εκ των οποίων τα 22 συναπτά έτη είναι στον έλεγχο με αρχή της ελεγκτικής σταδιοδρομίας της το 1995 ως ελεγκτής της ERNST & YOUNG Α.Ε.

Ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρακολουθεί θέματα Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας και συμμετέχει (i) στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών – ΕΑΚΑΑ/ESMA (“Financial Innovation Standing Committee (FISC)”, “Task Force on Distributed Ledger Technology/ Blockchain”, “ICO/VC Task Force”), (ii) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (“Working Party on a Proposal for a Regulation on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business”) και (iii) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (“European Commission Expert Group of the European Securities Committee (EGESC) on Crowdfunding”, “European Crowdfunding Stakeholder Forum (ECSF)”.

Επίσης, συμμετείχε στην ομάδα της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το α’ εξάμηνο 2014 και, ειδικότερα, στην κοινή ομάδα διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Κανονισμό PRIIPs (Packaged Retail and Insurance Based Investment Products Regulation).