Σταυρούλα Καμπουρίδου

Σταυρούλα Καμπουρίδου Head of FinTech Hub, Senior Advisor to the Governor

This post is also available in: English

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι η Σύμβουλος FinTech, από τον Φεβρουάριο του 2017, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ- κεντρική τράπεζα της Ελλάδας, μέλος του Ευρωσυστήματος). Ηγείται των πρωτοβουλιών FinTech που ανέλαβε η κεντρική τράπεζα, όπως ο κόμβος καινοτομίας FinTech που
δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2019 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας μέσω της ταχείας προμήθειας σχετικών έργων πληροφορικής, όπως ο νέος ιστότοπος της τράπεζας που θα είναι παραγωγικός το καλοκαίρι του 2019. Τα κύρια ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν: τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (Blockchain), εικονικά νομίσματα, Open API, AI/ML, ψηφιακές πληρωμές, και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να μετασχηματίσουν ψηφιακά το επιχειρησιακό μοντέλο των τραπεζών.

Πριν την ένταξή της στην ΤτΕ ήταν Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου ΕΤΕ (2009-2016), υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής -εξοπλισμού & λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, λύσεων ασφάλειας πληροφορικής στην Εθνική Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Το
συγκεκριμένο τμήμα διαχειριζόταν ετήσιο προϋπολογισμό ύψους €50εκ. (35% του συνολικού προϋπολογισμού των προμηθειών του Ομίλου ΕΤΕ).

Πριν από αυτό, ήταν Διευθύντρια Πωλήσεων Εξοπλισμού Πληροφορικής στην IBM (2005-2009), υπεύθυνη για τους τομείς των Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα (με στόχο €35εκ. πωλήσεις ετησίως), επιτυγχάνοντας το πρώτο έτος της στην ΙΒΜ τη διάκριση “Rookie of the  Year”
(υψηλότερες πωλήσεις στην IBM Ευρώπης). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Stanford στην Καλιφόρνια, με πλήρη ερευνητική/διδακτική υποτροφία.