Βότης Κωνσταντίνος

Βότης Κωνσταντίνος R&D Coordinator

This post is also available in: English

Ο Δρ. Βότης Κωνσταντίνος είναι Μηχανικός πληροφορικής και Επικοινωνιών από την Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών  και κατέχει θέση Κύριου ερευνητή (ερευνητής βαθμίδας Γ’) στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH / ITI) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οπτικής Αμναλυτικής του CERTH/ITI. Είναι επίσης Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο De-Montfort του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, καθώς και τεχνολογιών VR & AR.  Έλαβε MSc και Ph.D. στην επιστήμη των υπολογιστών καθώς και στις αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες προς την υπηρεσία από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου MBA από το τμήμα Business School του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου-υπολογιστή, την απεικόνιση πληροφοριών και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγξου, Συστήματα υπολογιστικού νέφους καθώς και κατανεμημένων συστημάτων, καθώς και τεχνολογιών Blockchain με κύριους τομείς εφαρμογής στο διαδίκτυο των πραγμάτων, την υγεία, την ενέργεια, και την αυτοκινητοβιομηχανία. Από το 2001 έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 διεθνή επιστημονικά άρθρα σχετικά με διαφορετικούς τομείς εφαρμογών, όπως Cloud computing, HCI, Big data analytics, Cloud and Blockchain τεχνολογίες.