Καλογήρου Κώστας

Καλογήρου Κώστας Financial Services

This post is also available in: English

Partner, Επικεφαλής του Τομέα Strategy & Finance της PLANET Α.Ε., υπεύθυνος για την ανάπτυξη εργασιών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Διοίκησης σε επιλεγμένους πελάτες του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα. Ανήκει στο στελεχειακό δυναμικό της PLANET από το 1993 και διαθέτει συνολικά 30ετή εμπειρία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης, Χρηματοοικονομικών Συστημάτων, Μοντελοποίησης και Ανασχεδιασμού Λειτουργιών, Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών & Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διευθύνει μια πολυδιάστατη σειρά έργων σε κλάδους όπως Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Εμπόριο και Βιομηχανία, Τουρισμός και Αναψυχή.Κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και πτυχίου MBA του Πανεπιστημίου Aston in Birmingham, UK.