Ψαλλίδας Μιχάλης

Ψαλλίδας Μιχάλης Μέλος Δ.Σ

This post is also available in: English

MANAGING DIRECTOR – CROWDPOLICY

Ο Μιχάλης Ψαλλίδας (@psalidas) έχει εργαστεί σε υψλόβαθμες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για περισσότερα από 10 χρόνια. Σήμερα είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), η οποία ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών και πλατφορμών CrowdSourcing και CrowdFunding, γεφυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το κενό ανάμεσα στους οργανισμούς και το πλήθος. Ο Μιχάλης έχει δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, ιδρυμάτων και start-up στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά έχει εργαστεί ως Senior Consultant στο Γραφείο Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης στους τομείς των Δημόσιων Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2009 – 2012),  Senior Consultant στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2000 – 2004), Σύμβουλος στην εταιρεία OPUS Α.Ε., Εσωτερικός Ελεγκτής στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., συνιδρυτής και CEO της εταιρείας PROTIA Α.Ε. και PROTIAGLOBAL (Hong Kong) στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.Ο Μιχάλης Ψαλλίδας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιπλέον, έχει φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (École Nationale d’Administration, Παρίσι) σε θέματα Διαχείρισης του Δημόσιου Τομέα και σήμερα παρακολουθεί το International MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα κύρια ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας, ο τρόπος με τον οποίο τα πληροφοριακά συστήματα αλλάζουν την παραδοσιακή δημιουργία της αλυσίδας αξίας, η δυναμική του πλήθους και οι τεχνολογίες των οικονομικών συναλλαγών.