Ψυρρής Θοδωρος

Ψυρρής Θοδωρος Mέλος Δ.Σ

This post is also available in: English

O Θεόδωρος Ψυρρής είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Έργων Υποδομής) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Βιομηχανικής Παραγωγής. Από το 2003 είναι Στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ, έχοντας αναλάβει αρκετές θέσεις στην Διαχείριση του ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Από το 2012 συμμετέχει με θέση ευθύνης στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων (ΕΡΓΟ: Αθήνα). Έχει εξειδίκευση σε θέματα Συγχρηματοδούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων, Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και Προστασίας του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Διαχείρισης Πόρων. Παλαιότερα έχει εργαστεί σαν Μηχανικός σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα και σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας