Σαμπράκου Ιωάννα

Σαμπράκου Ιωάννα Policy making

This post is also available in: English

Αντιπρόεδρος Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ), Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Σύμβουλος Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

Η κ. Ιωάννα Σαμπράκου είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ, www.computer–engineers.gr) καθώς επίσης εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (www.tee.gr) επί 5 συναπτές θητείες, εκπροσωπώντας το σύνολο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ (ΕΕΕ Ηλεκτρονικών) και ΓΓ του “eTEE – ICT Department» του ΤΕΕ (www.e–tee.org.gr), με ιδιαίτερη αρμοδιότητα σε θέματα Ψηφιακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά ωςμέντορας και κριτής σε πολλούς διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για startups και ΜΜΕ, στο Befinnovative Business Accelerator της ΕΤΕ, έχει συμμετάσχει ως μέντορας για startups στο πρόγραμμα ALBA Venture Garden και επίσης είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για ΤΠΕ στο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της ΓΓΕΤ/ΥΠΕΠΘ και μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του προγράμματος “ICT4Growth”. Είναι ιδρυτικό μέλος του Hellenic Blockchain Hub (HBH).

Από τον Ιανουάριο 2017 εργάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας ως Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Οικονομίας (ΣΔΙΤ/Στρατηγικές Επενδύσεις – Ενέργεια, Υποδομές, ΤΠΕ), όπου είναι επίσης συντονίστρια για στο Έργο Τεχνικής Βοήθειας για βελτίωση του συντονισμού στην προσέλκυση επενδύσεων και αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS/EU) με Σύμβουλο την Παγκόσμια Τράπεζα. Παλαιότερα έχει διατελέσει Σύμβουλος σε Υπουργούς Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ως Διευθύντρια του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (2012-2015) ήταν αρμόδια για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων (πχ. RURAL, Ψηφιακή Αλληλεγγύη, Ηλεκτρονικό εισιτήριο (ΟΑΣΑ), κοκ) και κρατικών ενισχύσεων τομέα ΤΠΕ, τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαίσιο στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (πχ. Ψηφιακή Τηλεόραση, 4G), συντονίστρια του σχεδιασμού για την Εθνική Στρατηγική «Ψηφιακή Ανάπτυξη 2021», το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο (NGA Plan), καθώς επίσης ήταν επικεφαλής της διαπραγμάτευσης για το ΣΕΣ2014-2020 στον τομέα ΤΠΕ (διασφάλιση €1δις), της διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο των JEREMIE funds (ICT) και τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος για χρηματοδότηση ΜΜΕ (EIF, Equifund) και της εθνικής διαπραγμάτευσης με την Τρόικα (Μνημόνιο) στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών/ΤΠΕ. Έχει διατελέσει ως εθνικός εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Επιτροπές της ΕΕ, καθώς επίσης και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ, όπου και σχεδίασε την υλοποίηση της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Foster ICT Entrepreneurship-Innovation-Youth”.

Είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) με Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και κάτοχος Professional MBA (ALBA Graduate Business School).