Ξυναριανός Mαρίνος

Ξυναριανός Mαρίνος Μέλος Δ.Σ - Γραμματέας

This post is also available in: English

Ο Μαρίνος Ξυναριανός εργάζεται από τις αρχές του 2017 ως Σύμβουλος στην Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Attica Bank, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης στρατηγικών έργων της Τράπεζας, όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, συμπεριλαμβανομένων έργων στους Τομείς της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικών Πληρωμών, κλπ.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1985 στην εταιρεία ICL ΕΛΛΑΣ, και μέχρι το 1991 ήταν  υπεύθυνος υλοποίησης και υποστήριξης εφαρμογών στο χώρο των εφαρμογών εμπορικής παρακολούθησης (ERP), καθώς και των συστημάτων λιανικών Πωλήσεων (ePOS). Από το 1991 έως το 2008 εργάστηκε στον όμιλο της INTRACOM (INTRASOFT,INTRACOM IT SERVICES), σε θέσεις υπευθύνου τμημάτων υλοποίησης και διαχείρισης έργων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες) για οργανισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εντάχθηκε στον όμιλο της  Εθνικής Τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2008, στην θυγατρική εταιρεία Πληροφορικής ETHNODATA Α.Ε. σαν Διευθυντής Έργων Πληροφορικής, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης διαφόρων έργων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζα, στους τομείς Mobibe Banking, Αυτοματοποίηση Πληρωμών Τρίτων, Bancassurance, Collections, Factoring, Dealing Room, κλπ. μέχρι τον Μάρτιο του 2015, οπότε και έγινε απορρόφηση της εταιρεία ETHNODATA Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα.

Από τον Απρίλιο 2015 μέχρι και το τέλος του 2016 εργαζόταν ως Υπεύθυνος Στρατηγικών Έργων, Έρευνας & Καινοτομίας στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών Δικτύων στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας την ευθύνη παρακολούθησης και  υλοποίησης Στρατηγικών έργων Έρευνας & Καινοτομίας για τους Τομείς Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Call Centre της Τράπεζας. Είναι πτυχιούχος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), μέλος του PMI Greece και κάτοχος του ITIL Foundation Certificate.