Μεθοδολογία 

 • Όλες οι δράσεις υλοποιούνται με ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσεις ενδιαφέροντος μετά από συνεργασία με τον Φορέα που επιθυμεί να αξιοποιήσει αποτελέσματα τεχνολογιών blockchan – DLT

Ενδεικτικές δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με Οργανισμούς. 

 • Community building
 • Λειτουργία ως συμβούλου για χάραξη στρατηγικών και διαμόρφωση πολιτικών στην Ελλάδα
 • Εργαστήρια – Ημερίδες – Συνέδρια – C level labs
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Υποστήριξη δράσεων καινοτομίας π.χ hackathons με blockchain mentoring

Τομείς και κλάδοι (Ενδεικτικά)

 • Χρηματοπιστωτικός Τομέας (Τράπεζες, Fintech, Ιδρύματα Πληρωμών, κλπ)
 • Δημόσια Διοίκηση — Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Αγροτικός τομέας
 • Τουρισμός
 • Ασφάλειες
 • Υγεία
 • Ενέργεια
 • Κοινωνία των πολιτών
 • Ενέργεια — Περιβάλλον — Ανανεώσιμες πηγές
 • Ερευνητική & Ακαδημαϊκή κοινότητα