This post is also available in: English

Εισαγωγή

Διανύοντας το πρώτο μισό του 21ου αιώνα, η ανθρωπότητα έχει κατακλυστεί από τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά έμμεσα ή άμεσα.

Οι τεχνολογίες γύρω από το blockchain μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας της οικονομίας καθώς δημιουργούν την τεχνολογική δυνατότητα για ύπαρξη κατανεμημένης μορφής εμπιστοσύνης. Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές έμπιστες οντότητες (trusted authorities), τις συναλλαγές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Με την τεχνολογία blockchain, η εμπιστοσύνη που μέχρι τώρα υπήρχε λόγω μιας συμβατικής σχέσης δημιουργείται λόγω του κατανεμημένου και ασφαλούς τρόπου αποθήκευσης, διαχείρισης και ανταλλαγής πληροφορίας και διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πραγματοποιείται μια νέα αλλαγή σε όλα τα υφιστάμενα οικονομικά και επιχειρησιακά μοντέλα που καθημερινά όλοι μας χρησιμοποιούμε. Η τεχνολογία blockchain μπορεί να βρεί εφαρμογή σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας και κοινωνίας.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Στο παρακάτω άρθρο μπορείτε να βρείτε επίσης τεχνικές πληροφορίες

Εισαγωγή και τεχνικά χαρακτηριστικά

Μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τάσεις στην τεχνολογία του μέλλοντος όπως είναι οι (Επαυξημένη Πραγματικότητα — Augmented Reality, Τεχνητή Νοημοσύνη — Artificial Intelligence, Νευρωνικά Δίκτυα — Neural Networks), είναι και η τεχνολογία Blockchain.

 

Η τεχνολογία Blockchain θα αλλάξει το επιχειρηματικό τοπίο εξαφανίζοντας τους διαμεσολαβητες, καθιστώντας τις συναλλαγές γρήγορές ασφαλείς και αδιαμφισβήτητες.

 

Η Gartner υπολογίζει ότι η επιχειρηματική αξία του Blockchain θα φτάσει τα 176$ δισεκατομύρια μέχρι το 2025. Πηγή

 

Το Blockchain είναι ένας κατανεμημένος λογιστικός κατάλογος (distributed ledger), δημόσιος ή ιδιωτικός, στον οποίο συναλλαγές ή δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους σε συνδεδεμένα μπλοκ δεδομένων καθιστώντας τα πρακτικά αμετάβλητα και αδιαμφισβήτητα από όλους τους κατανεμημένους κόμβους (Nodes) στους οποίους έχει γίνει η ενημέρωση του καταλόγου.

 

Τα μπλοκ αυτά είναι κρυπτογραφημένα με τον αλγόριθμό SHA-256 secure hash algorithm, ο οποίος κρυπτογραφεί μαθηματικά και κατακερματίζει την πληροφορία του μπλοκ με τρόπο ο οποίος να μην μπορεί να είναι αναστρέψιμος (one way encryption), πάντα με ένα σταθερό αποτέλεσμα είτε τα δεδομένα που καταχωρήσαμε είναι ένας χαρακτήρας είτε το κείμενο από ένα ολόκληρο βιβλίο.

 

Δείτε την σχηματική απεικόνιση τμήματος ενός blockchain παρακάτω.

 

(Τα δεδομένα είναι τυχαία και σκοπό έχουν να δείξουν τον συσχετισμό των μπλοκ μεταξύ τους.)

           Σχήμα 1 — Blockchain & Blocks

 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την διανομή και ενημέρωση όλων των κόμβων (nodes) με το τελευταίο αντίγραφο των μπλοκ καθώς επίσης και την ασφάλεια των δεδομένων απο αλλαγές και αμφισβητήσεις.

Κάθε μπλοκ συνδέεται κρυπτογραφικά και υπογράφεται ψηφιακά απο κάθε κόμβο με το προηγούμενο του και μια οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής των δεδομένων ενός μπλοκ θα ήταν αδύνατη καθώς δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί κρυπτογραφικά από κανένα κόμβο στο σύνολο τους.

Σημεία Κλειδιά

  1. Το hash του κάθε μπλοκ προέρχεται από το περιεχόμενο του μπλοκ καταλήγοντας στο πρώτο μπλοκ το οποίο ονομάζεται genesis block.
  2. Κάθε μπλοκ αναφέρεται στο hash του προηγούμενου μπλοκ, όχι σε ένα διαδοχικό αριθμό
  3. Τα δεδομένα σε ένα blockchain είναι εσωτερικά συνεπή, δηλαδή μπορείτε να εκτελέσετε μερικούς ελέγχους σε αυτά, και εάν τα δεδομένα και τα hashes δεν ταιριάζουν, τότε υπήρξε σίγουρα κάποια αλλαγή, η οποία τελικά δεν θα επιβεβαιωθεί από την αλυσίδα των μπλοκ προς όλους τους κόμβους ενημέρωσης.

 

Πώς μεταφέρονται τα δεδομένα;

Η ανταλλαγή δεδομένων blockchain πραγματοποιείται σε ένα Peer2Peer (P2P) δίκτυο υπολογιστών στο οποίο συμμετέχουν 2 ή περισσότεροι υπολογιστές οι οποίοι μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα.

peer-to-peer (P2P) network in which interconnected nodes (“peers”) share resources among each other without the use of a centralized administrative system

Στα δίκτυα αυτά κάθε υπολογιστής έχει το 100% των διαμοιραζόμενων δεδομένων ή περίπου το 100% καθώς η διαδικασία είναι δυναμική και υπάρχουν συνεχόμενες ενημερώσεις.

Όταν γινεται μια συναλλαγή ενημερώνονται όλοι οι κόμβοι με την συναλλαγή αυτή, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η διαδικασία αυτή είναι πιο πολύπλοκη απο τον παραδοσιακό τρόπο Client-server αλλά συνάμα και πιο ασφαλής καθώς αν ένας κόμβος χαθεί το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Όσο πιο πολλοί κόμβοι τόσο πιο ασφαλές το δίκτυο αλλά και ταυτόχρονα και πιο αργό.

Τύποι Blockchain (Δημόσιοι και Ιδιωτικοί)

  1. Δημόσιοι Κατάλογοι Blockchains
  • Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει χωρίς άδεια απο κάποια αρχή
  • Οποιοσδήποτε μπορεί να διαβάσει
  • Ένα παράδειγμά public blockchain, είναι το κρυπτονόμισμα Bitcoin

2. Ιδιωτικοί Κατάλογοι Blockchains

  • Όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα είναι γνωστοί και έμπιστοι αράδειγμα παραγγελίες εσωτερικά σε μια εταιρεία ή ένα οργανισμό όπως μια Τράπεζα)
  • Οι αλυσίδες αυτές είναι πιο μικρές και γρήγορες ενώ το proof of work σχετικά πιο απλό ανάλογα με την επιχειρηματική απόφαση

Επιβεβαίωση Αμεταβλητότητας Δεδομένων

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από μια αλυσίδα μπλοκ δεδομένων η οποία αποτελείται από 10.000 μπλοκ, αφαιρέσουμε το μπλοκ νο345 θέλοντας να αρνηθούμε την ύπαρξη μιας συναλλαγής ή αλλάξουμε τα δεδομένα συναλλαγών ενός μπλοκ. Τότε θα συμβούν τα παρακάτω:

1. Αλλοίωση της ταυτότητας του μπλοκ

Δεν θα μπορέσει να επαληθευτεί η αλυσίδα καθώς θα υπάρχει ασυμφωνία και οι συναλλαγές στο μπλοκ δεν θα ταιριάζουν με την ταυτότητα του μπλοκ (θυμηθείτε κάθε μπλοκ χαρακτηρίζεται από ένα hash που το καθιστά μοναδικό).

2. Αποτυχία επιβεβαίωσης σειράς της αλυσίδας

Θυμηθείτε ότι υπάρχει αλληλουχία μεταξύ των μπλοκ δεδομένων σε μία αλυσίδα. Έτσι λοιπόν αν λείπει ένα μπλοκ τότε η αλληλουχία αυτή δεν υφίσταται και θα πρέπει να γίνει υπολογισμός ξανά των ταυτοτήτων των μπλοκ ολόκληρης της αλυσίδα ώστε τα μπλοκ να συνδέονται με σωστή αλληλουχία. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα ενεργοβόρα και κοστοβόρα, γεγονός που την καθιστά πρακτικά αδύνατη να γίνει. Επιπροσθέτως θα πρέπει να γίνει και η ενημέρωση όλων των κόμβων που διαμοιράζουν την λίστα με τις συναλλαγές καθώς και να γίνει ψηφιακή πιστοποίηση των συναλλαγών από όλα τα μέρη.

Σύνοψίζοντας…

Στο κείμενο αυτό είδαμε μια γρήγορή εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain και την χρησιμότητα αυτής ώς μια ασφαλής μέθοδος γρήγορων και ασφαλών συναλλαγών.